Proizvodni program

Specijalne četke

Izradjujemo specijalne četke po uzorku, tehničkom crtežu, skici, ili zamisli. Pomoćićemo vam da osmislite i napravite četku koja će odgovoriti vašim zahtevima.

Načini izrade

Postoji više tehnoloških procesa I načina koji omogućavaju izradu četaka od raznih oblika, vrsta vlakana i vrsta materijala. Neke vrste četaka mogu da se urade na više različitih načina koji utiču na specifičan kvalitet , brzinu i cenu izrade.

Četke izradjujemo:

Ručnim učetkavanjem ( Prošivanjem )

Ručno učetkavanje četki Ručno učetkavanje četki Ručno učetkavanje četki

Mašinskim zakivanjem ( Štancanjem )

Mašinsko zakivanje četki Mašinsko zakivanje četki

Mašinskim uvrtanjem

Mašinsko uvrtanje četki

Učetkavanje presovanjem lima

Učetkavanje presovanjem lima Učetkavanje presovanjem lima Učetkavanje presovanjem lima

Zalivanjem lepilom

Termičkim učvršćivanjem

Termičko učvršćivanje četki

Oblici četaka

Pravimo četke u raznim oblicima, tako da neke četke možemo nazvati: Pravougaone, kockaste, okrugle, valjkaste, četke u obliku diska, zvezdaste, lenjir četke, itd.

Primer oblika četke Primer oblika četke Primer oblika četke Primer oblika četke Primer oblika četke Primer oblika četke

Vrste vlakana

Vlakna koja koristimo za izradu delimo u tri grupe:

Plastična vlakna

 1. Polipropilen PPN
 2. Polietilen PE
 3. Poliamid PA

Plastična vlakna po poprečnom preseku mogu biti okrugla, elipsasta i zvezdasta. Ekstrudiraju se u prečnicima od 0.1mm do 3mm. Vlakno može biti valovito i pravo.

Metalna vlakna

 1. Čelična žica
 2. Mesingana žica
 3. Prohromska žica

Metalna vlakna po poprečnom preseku mogu biti okrugla i pljosnata u različitim prečnicima.

Prirodna vlakna

 1. Fibris (Tampiko)
 2. Konjska dlaka
 3. Kozija dlaka

Materijali za izradu tela

Četke izradjujemo u više tipova materijala. Vrsta materijala zavisi od namene četke , uslova u kojima obavlja funkciju i načina izrade.

Tela četke mogu biti:

 1. Plastična: Polipropilen(PP) , Polietilen( PE ) i Poliamid(PA)
 2. Metalna: Čelik , Mesing , Aluminijum , Bronza , Prohrom.
 3. Drvena: Parena Bukovina, Jasen, Lipa.