Proizvodni program

Nacini izrade

Postoji više tehnoloških procesa I načina koji omogućavaju izradu četaka od raznih oblika, vrsta vlakana i vrsta materijala. Neke vrste četaka mogu da se urade na više različitih načina koji utiču na specifičan kvalitet , brzinu i cenu izrade.

Četke izradjujemo:

Ručnim učetkavanjem ( Prošivanjem )

Ručno učetkavanje četki Ručno učetkavanje četki Ručno učetkavanje četki

Mašinskim zakivanjem ( Štancanjem )

Mašinsko zakivanje četki Mašinsko zakivanje četki

Mašinskim uvrtanjem

Mašinsko uvrtanje četki

Učetkavanje presovanjem lima

Učetkavanje presovanjem lima Učetkavanje presovanjem lima Učetkavanje presovanjem lima

Zalivanjem lepilom

Termičkim učvršćivanjem

Termičko učvršćivanje četki